Ste firma, pre ktorú je neekonomické mať vlastnú účtovníčku?

    Myslíte si, že ekonomika firmy je dôležitá?

 

  SG FINANCE

   MANAGEMENT

 

    PONÚKAME VÁM:

 

    Teamové spracovanie ekonomickej agendy, DPH, fakturácie, miezd a vedenie personálnej agendy, evidencia majetku,

    ročné uzávierky, daňové priznanie, vyhodnotenie a analýzu ekonomických ukazovateľov, daňové poradenstvo, audit, ...

 

      POMôŽEME Vám, aby ste sa v budúcnosti stali úspešnými.

 

    VÝHODY:

 

    Vysoká kvalita práce, zaručená diskrétnosť a úspora financií.

  

   

    SG Finance management, s.r.o.
   
Révova 7, 811 02 Bratislava
    tel.číslo: 02/ 32151264
    mobil : 0905 618 740
    Fax : 02/ 32151260
    e-mail: sgfm@sgfm.sk   web: www.sgfm.sk